CHEMICKÉ VLASTNOSTI NEROSTŮ

8. prosince 2008 v 15:13 | JK |  Přírodopis 9. ročník
Při dalších laborkách jsme prováděli pokusy věnující se chemickým vlastnostem nerostů. Žáci v prvním úkolu měli rozdrtit v třecí misce vzorek pyritu, vpravit jej do zkumavky a zahřát nad plamenem. Po chvíli se ze vzorku začal uvolňovat dým. Navlhčeným indikátorovým papírkem jsme zjistili, že dým je kyselého charakteru, protože papírek zčervenal. Po delší chvíli se na stěnách zkumavky objevil povlak žluté síry. Po skončení zahřívání a zchladnutí vzorku jsme vzorek vysypali na bílý papír. Magnetem jsme dokázali přítomnost železa. částečky vzorku se nachytaly na magnet.

Před každými laboratorními pracemi jsou žáci znovu poučeni o bezpečnosti práce a zopakují si zásady zapalování plynového kahanu.
Povlak síry na stěnách zkumavky je patrný. Navlhčený indikátorový papírek u ústí zkumavky zčervenal. Dokázali jsme únik kyselých plynů. Jednalo se o oxid siřičitý.


Ve druhém úkolu jsme přidávali k vzorkům kalcitu a křemene ve zkumavkách zředěnou kyselinu chlorovodíkovou. Zatímco kyselina s křemenem nereagovala, s kalcitem reagovala bouřlivě, což se projevovalo šuměním (tvorvou bublinek oxidu uhličitého). Oxid uhličitý jsme dokázali vložením hořící špejle, která ve zkumavce okamžitě zhasla.

Oxid uhličitý se rovněž dá dokázat vápennou vodou. Vznikne býlý zákal. Tento pokus jsme však tentokráte nedělali.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama