KYSLÍK

24. února 2008 v 19:11 | JK |  Chemie 8. ročník
Při této laboratorní práci jsme připravovali kyslík a následně ho dokazovali žhnoucí špejlí. Kyslík je bezbarvý plyn, bez zápachu a ve vzduchu je ho 21%. Kyslík potřebujeme k dýchání a kyslík podporuje hoření. Je mírně těžší než vzduch, proto ho se zvyšující se nadmořskou výškou ubývá. Kyslík se vyrábí destilací zkapalněného vzduchu nebo elektrolýzou vody. V laboratorních podmínkach ho můžeme připravit termickým rozkladem na kyslík bohatých látek - například manganistanu draselného nebo rozkladem peroxidu vodíku pomocí katalyzátoru.

Do zkumavky nasypeme manganistan draselný a zkumavku zahřejeme nad kahanem.
Slyšíme praskání. Manganistan draselný se rozkládá a uniká kyslík, který dokážeme žhnoucí špejlí, která vzplane.
Do erlenmeyerovy baňky nalijeme 10ml 3%ního peroxidu vodíku. Přidáme katalyzátor oxid manganičitý (burel). Z peroxidu vodíku se uvolňuje kyslík ve formě bublinek.
Kyslík opět dokážeme žhnoucí špejlí.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama