LABORATORNÍ ŘÁD (PRO MÉNĚCHÁPAJÍCÍ)

3. ledna 2008 v 21:59 | JK |  Chemie 8. ročník
Laboratorní řád je soubor bodů, které učitel čte na začátku každého školního roku, aby v pololetí s údivem zíral na žáka, který si během laborky pod lavicí jí svačinu a zapíjí ji coca-colou. Již před léty jsem vytvořil pro středoškolské studenty laboratorní řád s cílem, aby nenudil, ale splnil svůj účel.

Tedy:
Laboratorní řád obsahuje zásady práce ve školní laboratoři. Má být v laboratoři vyvěšen, přestože ho stejně nikdo nečte. K jeho zásadám patří (volně přeloženo):
1) Student není prase a rozbité zkumavky neodkládá do katedrového šuplíku.
2) Během práce se nejí, nepije a nekouří. Voda na čaj se nikdy nevaří v chemické kádince.
3) Používejte jenom označené chemikálie. Pozor na záměnu ! Je dobré znát chemické názvosloví, ale některým studentům není rady ani pomoci.
4) Koncentrované kyseliny nepijeme ani se s nimi nepoléváme, a to ani pro zpestření právě probíhající nudné výuky.
5) Při poleptání kyselinou sírovou nepoužíváme jako první pomoc hydroxid draselný a naopak.
6) Student zcela chápe, že když se pokus nezdaří, není to chyba učitele, ale prošlých chemikálií. Nesměje se mu, neboť ví, že mu může značně znepříjemnit život, a to už při nejbližším pololetí.
7) Při práci s hořlavinami nesmí být v okolí otevřený plamen. Pro případ požáru se seznamte s umístěním a způsobem použití hasicích přístrojů. Při požáru volejte hoří a utečte.
8) Dodržujte pokyny vyučujícího pro práci se žíravinami, hořlavinami a jedovatými látkami. Lebka se zkříženými hnáty neznamená kořist z pirátské lodě.
9) Pamatujte na své spolužáky a po ukončení pokusu umyjte a ukliďte použité nádoby, ukliďte své pracovní místo. Věřte, že hedvábné šaty se se zbytky kyseliny na lavici nesnášejí.
10) Po laboratorní práci si umyjte ruce. Buchty s chloridem barnatým k obědu nejsou opravdu nic moc.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama