DŮKAZ VODÍKU A UHLÍKU V ORGANICKÝCH LÁTKÁCH

6. listopadu 2007 v 20:25 |  Chemie 9. ročník
V dnešní laboratorní práci jsme dokazovali vodík a uhlík v organických látkách.

Zapálili jsme parafinovou svíčku (parafin je organická látka) a nahřívali jsme dno odpařovací misky. Na odpařovací misce se utvořil černý povlak. Tím jsme dokázali přítomnost uhlíku. Poté jsme zapálili lihový kahan a nechali jsme ho hořet pod těžkotavitelnou zkumavkou. Zkumavka se orosila. Tím jsme dokázali, že při hoření vzniká vodní pára, tedy že líh, který je organickou látkou, obsahuje vodík. Zkumavku jsme poté postavili na Petriho misku s roztokem hydroxidu vápenatého. Pozorovali jsme vznik bílé sraženiny uhličitanu vápenatého. Tím jsme dokázali přítomnost oxidu uhličitého. Parafín i líh jsou organické látky. Při hoření organických látek vzniká oxid uhličitý, voda a někdy se uvolňuje černý uhlík ve formě sazí.
Důkaz uhlíku.
Na spodu odpařovací misky zůstal černý povlak uhlíku.
Zkumavka při hoření kahanu uvnitř orosila, vlivem podtlaku ošlo k nasátí okolního roztoku do zkumavky a v Petriho misce se po chvíli objevila bílá sraženina uhličitanu vápenatého.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama